Na caill
do cheann
agus leugh!

Dh’iarr sin ort gealltainn gun leughadh tu airson 6 mionaidean no barrachd no barrachd air 11 Ceitean.

470,052
de 300,000 mionaidean air an Gealltainn

Gealltanas

Tapadh leat bho leabharlannan na h-Alba airson do thìde a ghealltainn agus cuideachd dhan luchd-taic agus com-pàirteachan airson taic a thoirt dhan Àm Leughaidh.

Lìon am foirm gus gealltainn gun toirt thu seachad SIA mionaidean gus leughadh air Diciadain 11 Cèitean 2022.

Gealltanas aig neach fa leth

Tha mi a’ gealltainn gun leugh mi airson 6 mionaidean air 11 Cèitean

Gealltanas buidhne

Mur deidhinn

Fàilte gu Àm-leughaidh na h-Alba 2022!

Gus cumhachd leughaidh, leabharlannan agus deagh shlàinte inntinn a chomharrachadh, dh’iarr sinn ort SIA mionaidean a ghealltainn air Diciadain 11 Cèitean 2022 agus a chur seachad air leughadh.

Carson? Leis gu bheil e cudromach beagan ùine a ghabhail dhut fhèin airson fois a ghabhail agus a bhith a' dèanamh rudan a tha a’ còrdadh riut fhèin, leithid leughadh gus cur ris an t-slàinte-inntinn is sunnd agad.

Chaidh a dhearbhadh gu saidheansail gu bheil leughadh airson dìreach SIA mionaidean san latha ag toirt togail shlàinte-inntinn de 68% dhut.

Is e iomairt aig leabharlannan poblach a th’ anns an Àm-leughaidh, ann an com-pàirteachas le carthannasan slàinte-inntinn, foillsichearan, luchd-reic leabhraichean, ùghdaran is eile.

Leabhraichean mar dhuais

Gus Bliadhna Sgeulachdan na h-Alba 2022 a chomharrachadh chaidh leabhraichean a thoirt seachad mar dhuaisean tro leabharlannan mar phàirt de Na caill do cheann agus leugh!

Taing mhòr dhan a h-uile duine a ghabh pàirt ann an co-fharpaisean nan leabharlannan.

Com-pàirtichean
Taing mhòr do na com-pàirtichean agus luchd-taic againn a chuidich le Na caill do cheann – Leugh, Alba air 11 Cèitean 2022.
SAMH
Mental Health Foundation Scotland
Ballie Gifford
BChartered Institute of Library and Information Professionals in Scotland
Colleges Scotland
College Development Network
Scottish Confederation of University & Research Libraries
National Library of Scotland
Publishing Scotland
SPFL Trust
Association of Public Libraries in Scotland
Comhairle nan Leabhraichean
Comhairle nan Leabhraichean
The Society of Authors
Young Scot
Health and Social Care Alliance Scotland
Scottish Centre for Conflict Resolution
Scottish Poetry Library
Scottish Government
Literature Alliance Scotland
Waterstones
Falkirk Council
Molaidhean leughaidh

Suggested reading

Rannsaich catalog nan leabharlannan ionadail agad an seo: -

Brosnachadh bho Bhliadhna Sgeulachdan na h-Alba 2022 - A’ Cumadh Sgeulachdan na h-Alba

Leabharlannan

Leabharlannan na h-Alba

Seirbheisean leabharlainn ionadail

Slàinte Inntinn

The Mental Health Foundation

SAMH

Rannsachadh

A bheil thu airson ìrean uallaich a lughdachadh 68% ann an 6 mionaidean?* Leugh leabhar.

*Rannsachadh a rinn luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Sussex: Dr. David Lewis “Galaxy Stress Research,” Mindlab International, Oilthigh Sussex (2009)

Company Limited by Guarantee/Registered in Scotland No 129889
Scottish Charity No. SCO17886
Privacy Policy